Oznámení

podmínky zapůjčení vozu

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Minimálně věk 21 let, řidičský průkaz skupiny B a dva roky řidičské praxe, předložení 2 dokladů o totožností (platného ŘP, OP nebo cestovního pasu). Nájemcem je fyzická osoba, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Obytný vůz smí nájemce řídit pouze sám, nebo spolucestující uvedeny v nájemní smlouvě, použije-li k řízení někoho jiného, odpovídá za způsobené škody nájemce. Ve voze je zákaz kouření a veškeré úpravy.

Převzetí a vrácení obytného vozu

Obytný vůz se předává i vrací čistý s plnou nádrží PH. Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme 1000,- Kč za vyprázdnění. V případě použití lékárničky nebo hasicího přístroje je nájemce následně povinen výbavu dokoupit. Nájemce přebírá a vrací vůz v čase 8 - 17 hodin na adrese uvedené v kontaktech, není-li stanoveno jinak v nájemní smlouvě.

Platební podmínky

Rezervace obytného vozu na daný termín je možný telefonicky nebo e-mailem. Po rezervaci obytného vozu nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a fakturu k úhradě. Aby rezervace byla platná, požadujeme po nájemci zaplacení 30 % zálohy jako blokaci termínu. Zbylá částka za pronájem musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před zapůjčením obytného vozu, jinak je rezervace neplatná a záloha se nevrací. Nájemce v den převzetí obytného vozu skládá vratnou kauci 20 000,-Kč na pokrytí možných škod jím způsobených. Jednorázový servisní poplatek 1500,- Kč se účtuje při zapůjčení na dobu kratší 7 dnů. Při předčasném ukončení pronájmu obytného vozu se nájemné nevrací.

Sankce

Za ztrátu technického průkazu či karty od pojištění účtujeme pokutu 2 000,- Kč. Za ztrátu klíčů od zapalování účtujeme pokutu 10 000,- Kč. Při neuklizeném interiéru účtujeme poplatek 2 000,- Kč. Při extrémním znečištění, a to i u exteriéru vozu (olej, bláto, barva, lepidlo atd.) účtujeme
pokutu 5 000,-Kč.

Storno podmínky

30 dní a více před termínem zapůjčení - 100% ze zálohy, 15-29 dní před termínem zapůjčení - 50% z celkové ceny nájmu,14 dnů a méně před termínem zapůjčení - 70% z celkové ceny nájmu.

Havárie a poruchy

Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, oznamte tuto skutečnost při vrácení vozu. Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen zavolat policii a požadovat od ní potvrzení o vzniklé události. V případě nehody je vždy nutné získat údaje druhého poškozeného. Všechny naše vozy jsou vybaveny kartou asistenční služby Kooperativa. Nájemce telefonicky zavolá na tuto službu a vyčká jejich pokynů.

Pojištění

Vozy jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10% min.,však 10 000,- Kč. Při poškození nebo ztrátě vybavení v interiéru se havarijní pojištění neuplatňuje. V těchto případech bude škoda odečtena z vratné kauce.

Veškeré zde uvedené informace jsou základní, podrobné informace budou upřesněny ve smlouvě o pronájmu obytného vozu.